Posts Tagged ‘Onderhoudsgeld’

Berekening van de indexaanpassing op het onderhoudsgeld

Moet ik de alimentatie die ik betaal aan de index aanpassen? Het antwoord op deze vraag is simpel: ja, als het in het vonnis staat, of als het samen overeengekomen is bij een echtscheiding onderlinge toestemming (EOT). Het antwoord is nee, indien dit niet in het vonnis vermeld staat, of indien dit niet overeengekomen is…

Read More

Kosten uitoefening omgangsrecht niet aftrekbaar

In een vonnis van 9 januari 2004 (DS 8 april 2004) liet de fiscale rechtbank van Leuven een gescheiden vader toe om de kosten die hij had gemaakt bij de uitoefening van zijn omgangsrecht van zijn kinderen, fiscaal in aftrek te brengen. Het hof van beroep van Brussel hervormt dat gunstige vonnis evenwel in een…

Read More

Echtscheiding is geen kinderspel

Bij de meeste echtscheidingen wordt met de kinderen slechts kort rekening gehouden, tijdens het begin van het echtscheidingsprocess. Wanneer met echter bij de moeilijke vragen komt, zoals het hoederecht, het bezoeksrecht, en de alimentatie, dan worden de kinderen echter gebruikt als middel om mee te dreigen, of om mee af te dingen. In de romantiek…

Read More

Loonbeslag voor onderhoudsgelden

In geval van het meer dan 3 maanden niet betalen van onderhoudsgelden, zowel voor de ex-partner, als voor de eventuele kinderen, kan er ten allen tijde loonbeslag gedaan worden bij de niet-betalende partij. Dit loonbeslag is voor 100%, dit wil zeggen, niet gebonden aan de wettelijke barema‚Äôs ter bescherming van het minimuminkomen. Concreet betekent dit…

Read More

Hoeveel alimentatie of onderhoudsgeld?

Hoeveel alimentatie of onderhoudsgeld moet ik betalen, of mag ik vragen? Hoeveel alimentatie betaald moet worden per kind door de niet verzorgende ouder, is en blijft altijd een moeilijke zaak. Dit is uiteraard de oorzaak van menig getouwtrek tussen de verzorgende ouder, die zoveel mogelijk wenst te krijgen, en de niet verzorgende ouder, die een…

Read More

Alimentatie wordt duidelijker, ontduiken wordt moeilijker

In mei 2009 keurt de Commissie Justitie een wetsvoorstel van Sabien Lahaye-Battheu (Open-VLD) unaniem goed. Dit wetsvoorstel voorziet in meer doorzichtigheid en duidelijkheid voor onderhoudsgeld en buitengewone kosten. Wanneer diegene die alimentatie moet betalen, zijn of haar betalingsplicht twee keer niet is nagekomen, MOET de rechter onmiddelijk de toestemming geven voor loonbeslag (vroeger had de…

Read More