Wat is een echtscheiding?

Een echtscheiding is het beeindigen van een burgerlijk huwelijk. Hierbij worden al de juridische en wettelijke banden tussen de beide echtgenoten verbroken. Na de echtscheiding kunnen de ex-echtgenoten gewoon terug burgerlijk trouwen.
Een vechtscheiding is een echtscheiding waarbij een van beide, of beide partners de andere probeert het leven zuur te maken, of probeert onrechtmatig zoveel mogelijk voordeel uit de echtscheiding te halen.

Het oogpunt van deze site is informatie en steun te bieden aan iedereen die op een of andere manier met een v-echtscheiding te maken heeft. Dit kan zowel wettelijke info zijn, als tips, als steun door te praten in het forum.

Vernieuwde echtscheidingswet mist haar doel

By vechtscheiding | May 26, 2009 | 0 Comments

De nieuwe echtscheidingswet, die sinds 27 april 2007 van kracht was, en door haar schuldloze echtscheiding het aantal echtscheidingen door onderlinge toestemming zou moeten stimuleren, mist haar doel compleet. Sterker nog, het aantal echtscheiding onderlinge toestemming is van 60% gedaald naar 40%, en het aantal echtscheidingen op grond van feiten (of op grond van onherstelbare…

Read More

Alimentatie wordt duidelijker, ontduiken wordt moeilijker

By vechtscheiding | Mar 19, 2009 | 0 Comments

In mei 2009 keurt de Commissie Justitie een wetsvoorstel van Sabien Lahaye-Battheu (Open-VLD) unaniem goed. Dit wetsvoorstel voorziet in meer doorzichtigheid en duidelijkheid voor onderhoudsgeld en buitengewone kosten. Wanneer diegene die alimentatie moet betalen, zijn of haar betalingsplicht twee keer niet is nagekomen, MOET de rechter onmiddelijk de toestemming geven voor loonbeslag (vroeger had de…

Read More

Wettekst Co-ouderschap

By vechtscheiding | Mar 19, 2009 | 0 Comments

BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 4617 DOC 51 1673/019 DOC 51 1673/019 KAMER 4e ZITTING VAN DE 51e ZITTINGSPERIODE 24 maart 2006 TEKST AANGENOMEN DOOR DE COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE Tot het bevoorrechten van een gelijkmatig verdeelde huisvesting van het kind van wie de ouders gescheiden zijn en tot regeling van de gedwongen tenuitvoerlegging inzake huisvesting…

Read More

Is het in het belang van het kind als beide ouders na de echtscheiding samen het gezag over het kind uitoefenen?

By vechtscheiding | Mar 26, 2007 | 0 Comments

Op 19 juni 2007 promoveert Constance van Rooijen (1974) op het proefschrift, getiteld Scheiden zonder vrijheid. In haar boek staat de vraag centraal of gezamenlijk ouderlijk gezag na echtscheiding in het belang van het kind is. De wetgever gaat er kennelijk van uit dat dit wel zo is, want sinds 1998 is in de wet…

Read More

De Nieuwe Echtscheidingswet: Wat is er veranderd?

By vechtscheiding | Sep 26, 2006 | 0 Comments

Echtscheiding door onherstelbare ontwrichting (EOO) van het huwelijk wordt de enige grond voor scheiding. Wie schuld heeft aan die ontwrichting, heeft voortaan geen belang meer. EOO kan in drie gevallen: 1. Na zes maanden feitelijke scheiding of na een bedenktijd van drie maanden als beide partners de EOO vragen. In dat geval moeten ze ook…

Read More

Antwoorden Onkelinx op 2e vraag over geen gevolg klachten omgangsrecht

By vechtscheiding | Jul 26, 2006 | 0 Comments

Antwoorden van Justitieminister Onkelinx op de vraag van volksvertegenwoordiger Verherstraeten over het geen gevolg geven aan de klachten weigering omgangsrecht. Het betreft hier het antwoord van Minister Onkelinx op de tweede vraag die volksvertegenwoordiger Verherstraeten stelt in de justitiecommissie op aanvraag van het Samenwerkingsverband van Ouder- en Belangenverenigingen bij Scheiding (SOBS) over de gebrekkige toepassing…

Read More

Verslag van de zitting van de subcommissie Familierecht

By vechtscheiding | May 9, 2006 | 0 Comments

Verslag van de zitting van de subcommissie Familierecht van de Kamer op woensdag 3 mei 2006 Algemene bespreking van het wetsontwerp op de hervorming van de echtscheiding DOC51 2341/001 Regeling der werkzaamheden De commissie beslist dat in principe de amendementen op het ontwerp moeten worden ingediend voor 12 mei 2006. De volgende vergadering wordt voorzien…

Read More