Wat is een echtscheiding?

Een echtscheiding is het beeindigen van een burgerlijk huwelijk. Hierbij worden al de juridische en wettelijke banden tussen de beide echtgenoten verbroken. Na de echtscheiding kunnen de ex-echtgenoten gewoon terug burgerlijk trouwen.
Een vechtscheiding is een echtscheiding waarbij een van beide, of beide partners de andere probeert het leven zuur te maken, of probeert onrechtmatig zoveel mogelijk voordeel uit de echtscheiding te halen.

Het oogpunt van deze site is informatie en steun te bieden aan iedereen die op een of andere manier met een v-echtscheiding te maken heeft. Dit kan zowel wettelijke info zijn, als tips, als steun door te praten in het forum.

Tijd om los te laten?

By vechtscheiding | Sep 25, 2017 | 0 Comments

Het is tijd om los te laten wanneer de gedachte om te blijven je angstig, koud, of simpelweg depressief doet voelen. Een andere goede indicator of het tijd is om te gaan, is als je merkt dat je eigenlijk blijft omdat je hoopt dat de dingen op een magische manier zullen veranderen, dat je hoopt…

Read More

Overspel Herkennen: Deel 2

By vechtscheiding | Sep 21, 2017 | 0 Comments

Wanneer je een vermoeden begint te krijgen, beschuldig dan niet, maar observeer. Wanneer je je partner beschuldigd, en je zat er naast, riskeer je onnodige, en misschien zelfs onherstelbare schade aan je relatie toe te brengen. Schade die heel veel tijd nodig heeft om hersteld te worden, als dat ooit al kan. En, zelfs als…

Read More

Hoe kan je overspel herkennen?

By vechtscheiding | Sep 21, 2017 | 0 Comments

Alarmsignalen: Hetgeen meestal de tip geeft dat er iets loos is, is een verandering in gedrag. Dus, laat ons even kijken naar een paar specifieke gedragingen die je zou kunnen opmerken als je geliefde ontrouw is. Gedrag thuis: je partner… lijkt ver weg, toont weinig interesse, of gedraagt zich onverklaarbaar afstandelijk. is veel moe, of…

Read More

Een echtscheiding zien komen

By vechtscheiding | Sep 21, 2017 | 0 Comments

Het probleem begint wanneer koppels de echte betekenis van het huwelijk niet meer zien of aanvaarden. Volgens Allport, beginnen veel moderne koppels aan het huwelijk zonder de echte betekenis en eisen van een huwelijk te beseffen. Wanneer dan de dromen ophouden, en de echte wereld van het huwelijk boven komt, kunnen conflicten niet langer uitblijven.…

Read More

Tips voor het huwelijk

By vechtscheiding | Sep 21, 2017 | 0 Comments

Echtscheidingen gebeuren dan ook om de meest onbenullige redenen. Bijvoorbeeld: Uw partner heeft de gewoonte de haarborstel niet proper te maken. Uw partner gooit de vuile kleding overal in het rond, in de plaats van ze in de wasmand te verzamelen. Uw partner spendeert het grootste deel van de tijd op de sport of andere…

Read More

Drie don’ts bij het redden van je huwelijk

By vechtscheiding | Sep 21, 2017 | 0 Comments

Nu echtscheidingen schering en inslag zijn, gaan veel koppels door de pijn en ellende van een gebroken huwelijk. Neem daarbij de koppels bij welke een echtscheiding gestopt word alvorens het helemaal te laat is, en je krijgt dat heel erg veel mensen de pijn moeten voelen van een scheiding in het vooruitzicht. Hoe kan ik…

Read More

Echtscheiding en godsdienst

By vechtscheiding | Sep 21, 2017 | 0 Comments

Exodus (Oud Testament), hoofdstuk 20, vers 14 zegt, “Gij zult niet echtbreken”, wat in de Nieuwe Bijbelvertaling vertaald werd als “Gij zult geen overspel plegen”. In het nieuwe testament, in het evangelie naar Marcus hoofdstuk 10, vers 9, staat echter duidelijk dat God daar niet toestaat de huwelijkstrouw te verbreken: “Wat God heeft verbonden, mag…

Read More

Omgaan met Scheidingswoede

By vechtscheiding | Sep 21, 2017 | 0 Comments

Het succesvol laten vrijkomen van je woede zal je helpen met het verwerken van de scheiding. Op dit moment voel je misschien heel erg veel woede ten opzichte van je ex-partner. Je denkt misschien dat als hij er niet geweest was, dat jouw leven niet zo overhoop zou liggen. Deze gevoelens zijn echter een broodnodig…

Read More

Bemiddeling in familiezaken

By vechtscheiding | Sep 21, 2017 | 0 Comments

Bemiddeling in familiezaken (scheidings-, ouderschaps- en familiale bemiddeling) is een methode om meningsverschillen, problemen en conflicten tussen mensen in de familiale context te voorkomen en op te lossen met de hulp van een neutrale derde: de bemiddelaar. Hij helpt de mensen om zelf een oplossing te vinden waarbij er rekening wordt gehouden met ieders belangen.…

Read More

Van vechtscheiding tot echt scheiding

By vechtscheiding | Sep 21, 2017 | 0 Comments

In de tiende-elfde eeuw kwam er een echtscheidingsverbod. Voortaan kon alleen nog gescheiden worden van tafel en bed, of wegens overspel (fornicatio), na tussenkomst van een rechtbank. Echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek kon slechts als beide echtgenoten in het klooster wilden treden. De onverbreekbaarheid werd in 1563 door het Concilie van Trente bezegeld. Het huwelijk stond…

Read More