Omgaan met een scheiding voor mannen

Hoewel statistieken aantonen dat het aantal echtscheidingen op het hoogste punt ooit aangekomen is, en dus ook de nazorg voor mensen met een echtscheiding, lijkt het dikwijls alsof deze nazorg vooral toegespitst is op vrouwen, en zelden op mannen gericht is. Daarom de vraag, wat moet een man doen na een echtscheiding, of misschien nog veel belangrijker, wat moeten ze niet doen?
Het eerste probleem dat mannen tegenkomen is het leren omgaan met de realiteit dat ze gescheiden zijn. Dit kan soms even nodig hebben om te bezingen, en gedurende dat proces kunnen mannen door een hele waaier van emoties en akties gaan.
Veel mannen kunnen niet aanvaarden dat ze echt gescheiden zijn, in hun hart zijn ze nog steeds gehuwd, ook al voelen ze geen liefde meer voor hun vrouw. Andere zijn nog steeds heel verliefd, maar voelen zich achtergelaten.
Om met deze gevoelens om te gaan doen mannen algemeen genomen een van deze twee dingen: Alles, of Niets!
Wanneer ze niet does worden ze zwaar depressief, en een recente studie heeft aangetoond dat zelfmoord bij mannen in een depressie veel meer voorkomt dan bij vrouwen. Of dit verschil te wijten is aan een gebrek aan opvang voor mannen, of gewoon omdat mannen bevattelijker zijn hiervoor is nog onduidelijk, maar, daar mannen algemeen genomen wezens van aktie zijn, kan het tegenstelde, niets doen, tot ernstige schade aan hun geestelijke gezondheid leiden, en zelfs tot zelfmoord.
Het tegengestelde effect is dat de man probeert om met zijn nieuwe situatie om te gaan, door zoveel mogelijk te doen met zijn leven, zodat hij zich maar niet op zijn emoties hoeft te focussen. Een overdreven sterke focus op werk, of socializen, of een hobby of sport om zich bezig te houden wordt uiteindelijk zijn levensdoel. Hoewel dit op zich beter is dan de ondergang van een depressie, doen mannen in deze periode dikwijls dingen waar ze achteraf spijt van krijgen, zoals er op los vrijen om het gebrek aan liefde op te vangen, alcoholisme, vechtpartijen, … En ondertusssen wordt hun eigen emotionele conflict steeds onopgelost opzij geschoven.
Om dit soort dingen tegen te gaan en op te vangen hebben vrouwen meestal een sociaal netwerk van vriendinnen waar ze op kunnen vertrouwen om hen emotioneel te helpen. Mannen hebben zelden het soort relatie met hun vrienden, dat toelaat om over dergelijke dingen als emoties en pijn te praten, en de man zelf voelt zich er meestal ook niet goed bij om hierover te praten met andere mannen, zelfs niet met professionele hulpverleners.

Waar kan een gescheiden man dan terecht voor hulp? Hier bestaat geen juist antwoord voor, omdat we nu eenmaal te verschillende zijn allemaal. Maar niet getreurd, mannen zijn van nature probleem-oplossers. Geef een man de informatie en de werktuigen die hij nodig heeft om een oplossing te maken, en hij zal bouwen en knutselen tot die oplossing er is. Hulp bij echtscheiding voor mannen kan daarom al simpelweg bestaan uit het aanbieden van zoveel mogelijk makkelijk toegankelijke informatie, zodat hij zichzelf een oplossing door zijn problemen kan bij elkaar knutselen.
Mannen die met een echtscheiding worstelen werden altijd als minder problematisch aanzien als een vrouw, maar dankzij het internet is het nu veel makkelijker voor mannen informatie en hulp te zoeken, zonder sociaal gestigmatiseerd te worden, en zonder zich te moeten schamen. Deze drempel wordt nog kleiner door de anonieme sociale functie van het internet. Men kan onder een pseudoniem zijn hele gevoelswereld uit de doeken doen, en daar van andere mannen, ook anoniem, nuttige informatie en ervaringen over uitwisselen.
Dus, gescheiden mannen, stap over die drempel, keer die depressie de rug toe, en kom op het forum je info en steun halen.

Leave a Comment