Loonbeslag voor onderhoudsgelden

In geval van het meer dan 3 maanden niet betalen van onderhoudsgelden, zowel voor de ex-partner, als voor de eventuele kinderen, kan er ten allen tijde loonbeslag gedaan worden bij de niet-betalende partij.
Dit loonbeslag is voor 100%, dit wil zeggen, niet gebonden aan de wettelijke barema’s ter bescherming van het minimuminkomen. Concreet betekent dit dat wanneer u het slachtoffer bent van dergelijk loonbeslag, u effectief 0 euro op uw rekening gestort krijgt van uw werkgever. Dit in tegenstelling tot een gewoon loonbeslag waarbij men steeds een minimumloon moet overhouden (978 euro), en waarbij men boven de 978 euro slechts bepaalde percentages per schijf mag inhouden, zoals duidelijk wordt uit onderstaande tabel.

Netto loonschijf (euro/maand) Vatbaar voor beslag
< 978 0%
978,01 tot 1050 20%
1050,01 tot 1159 30%
1159,01 tot 1268 40%
> 1268 100%

Om dergelijk loonbeslag op te starten raadpleegt u best een advocaat. Deze zal de procedure bij de beslagrechter opstarten, dewelke een uitspraak doet waarmee de deurwaarder aan de slag mag. De deurwaarder zal dan zowel de niet-betalende partij als de werkgever hiervan op de hoogte brengen, en hij zal de werkgever opdragen het loon op rekening van de deurwaarder te storten.
Wanneer de werkgever zich hier niet aan houdt kan hij gesanctioneerd worden, zonder meer zal hij al verplicht worden om het tekort zelf bij te passen.
Voor de niet-betalende partij zijn er weinig manieren om onder dit loonbeslag uit te geraken. Wat nogal durft helpen is geregeld van werkgever veranderen, zodat de deurwaarder niet de kans heeft om de werkgever op te zoeken, en de procedure aldaar op te starten. Of, in het buitenland gaan werken.

Leave a Comment