Wettelijk

Loonbeslag voor onderhoudsgelden

In geval van het meer dan 3 maanden niet betalen van onderhoudsgelden, zowel voor de ex-partner, als voor de eventuele kinderen, kan er ten allen tijde loonbeslag gedaan worden bij de niet-betalende partij. Dit loonbeslag is voor 100%, dit wil zeggen, niet gebonden aan de wettelijke barema‚Äôs ter bescherming van het minimuminkomen. Concreet betekent dit…

Read More

Redenen tot echtscheiding

UPDATE: Deze informatie is met de komst van de nieuwe echtscheidingswet uit 2007 voorbijgestreeft, daar er nu geen minima meer staan op een EOT, en er bij een gewone scheiding geen schuldvraag meer is, en dus ook geen redenen tot echtscheiding meer zijn buiten EOO. Het Belgisch recht voorziet echtscheidingen in 2 verschillende soorten: De…

Read More

EOT: Echtscheiding Onderlinge Toestemming

Wat is een EOT of Echtscheiding Onderlinge Toestemming? Een Echtscheiding Onderlinge Toestemming is een procedure waarbij de rechtbank het huwelijk ontbindt op aanvraag van beide partijen. De partijen stellen dan ook zelf de overeenkomst op in verband met de eigendommen, schulden, onderhoudsgelden voor de kinderen en de partner, de woonst, en het verblijf en de…

Read More

Vernieuwde echtscheidingswet mist haar doel

De nieuwe echtscheidingswet, die sinds 27 april 2007 van kracht was, en door haar schuldloze echtscheiding het aantal echtscheidingen door onderlinge toestemming zou moeten stimuleren, mist haar doel compleet. Sterker nog, het aantal echtscheiding onderlinge toestemming is van 60% gedaald naar 40%, en het aantal echtscheidingen op grond van feiten (of op grond van onherstelbare…

Read More

De Nieuwe Echtscheidingswet: Wat is er veranderd?

Echtscheiding door onherstelbare ontwrichting (EOO) van het huwelijk wordt de enige grond voor scheiding. Wie schuld heeft aan die ontwrichting, heeft voortaan geen belang meer. EOO kan in drie gevallen: 1. Na zes maanden feitelijke scheiding of na een bedenktijd van drie maanden als beide partners de EOO vragen. In dat geval moeten ze ook…

Read More

Antwoorden Onkelinx op 2e vraag over geen gevolg klachten omgangsrecht

Antwoorden van Justitieminister Onkelinx op de vraag van volksvertegenwoordiger Verherstraeten over het geen gevolg geven aan de klachten weigering omgangsrecht. Het betreft hier het antwoord van Minister Onkelinx op de tweede vraag die volksvertegenwoordiger Verherstraeten stelt in de justitiecommissie op aanvraag van het Samenwerkingsverband van Ouder- en Belangenverenigingen bij Scheiding (SOBS) over de gebrekkige toepassing…

Read More

Verslag van de zitting van de subcommissie Familierecht

Verslag van de zitting van de subcommissie Familierecht van de Kamer op woensdag 3 mei 2006 Algemene bespreking van het wetsontwerp op de hervorming van de echtscheiding DOC51 2341/001 Regeling der werkzaamheden De commissie beslist dat in principe de amendementen op het ontwerp moeten worden ingediend voor 12 mei 2006. De volgende vergadering wordt voorzien…

Read More