Over Kinderen

12 Tips om het je kinderen te vertellen

Het hele proces van uit elkaar gaan, en uiteindelijk de echtscheiding kan heel erg pijnlijk zijn. Niet enkel voor de partners, maar voor het hele gezin. Hieronder vind je enkele tips om het makkelijker aan de kinderen aan te brengen: 1. Kies de juiste plaats en tijd voor jullie gesprek. Kies een tijd en plaats…

Read More

Echtscheiding is geen kinderspel

Bij de meeste echtscheidingen wordt met de kinderen slechts kort rekening gehouden, tijdens het begin van het echtscheidingsprocess. Wanneer met echter bij de moeilijke vragen komt, zoals het hoederecht, het bezoeksrecht, en de alimentatie, dan worden de kinderen echter gebruikt als middel om mee te dreigen, of om mee af te dingen. In de romantiek…

Read More

vzw het Huis bestaat 10 jaar

UPDATE: Deze post dateert oorspronkelijk van 2008. Ondertussen bestaat Het Huis reeds bijna 20 jaar! Andrea Croonenberghs: Elk kind heeft het recht om beide ouders te zien? Het Huis, een vereniging die aan gezinnen die verwikkeld zijn in een echtscheidingsprocedure een neutrale bezoekruimte aanbiedt, bestaat 10 jaar. In sommige gevallen is communicatie tussen scheidende ouders…

Read More

Kinderen en echtscheiding

Punten om te overwegen wanneer je enkel gehuwd blijft voor de kinderen Elk kind is verschillend, en reageert verschillend op een echtscheiding. Afhankelijk van het kind – leeftijd, emotionele volwassenheid, gelukkigheid, weerstand tegenover trauma’s- zal het makkelijker of moeilijker zijn voor het kind om een scheiding te verwerken. Als ouder ken je je kinderen beter…

Read More

Tips voor scheidende vaders

Dit is een “Echtscheidings-101 voor papa’s“. Als je deze tips volgt, is dat in het “belang van het kind”, zowel voor het gezond verstand en gevoel, als voor de rechtbank. Wanneer een gezinsstructuur uiteen valt door een scheiding, is het allereerste principe dat van de vier stadia van verwerking: Ontkenning, Woede, Rouwen en Acceptatie. Acceptatie…

Read More

Wettekst Co-ouderschap

BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 4617 DOC 51 1673/019 DOC 51 1673/019 KAMER 4e ZITTING VAN DE 51e ZITTINGSPERIODE 24 maart 2006 TEKST AANGENOMEN DOOR DE COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE Tot het bevoorrechten van een gelijkmatig verdeelde huisvesting van het kind van wie de ouders gescheiden zijn en tot regeling van de gedwongen tenuitvoerlegging inzake huisvesting…

Read More

Antwoorden Onkelinx op 2e vraag over geen gevolg klachten omgangsrecht

Antwoorden van Justitieminister Onkelinx op de vraag van volksvertegenwoordiger Verherstraeten over het geen gevolg geven aan de klachten weigering omgangsrecht. Het betreft hier het antwoord van Minister Onkelinx op de tweede vraag die volksvertegenwoordiger Verherstraeten stelt in de justitiecommissie op aanvraag van het Samenwerkingsverband van Ouder- en Belangenverenigingen bij Scheiding (SOBS) over de gebrekkige toepassing…

Read More

Verslag van de zitting van de subcommissie Familierecht

Verslag van de zitting van de subcommissie Familierecht van de Kamer op woensdag 3 mei 2006 Algemene bespreking van het wetsontwerp op de hervorming van de echtscheiding DOC51 2341/001 Regeling der werkzaamheden De commissie beslist dat in principe de amendementen op het ontwerp moeten worden ingediend voor 12 mei 2006. De volgende vergadering wordt voorzien…

Read More