Financieel

Berekening van de indexaanpassing op het onderhoudsgeld

Moet ik de alimentatie die ik betaal aan de index aanpassen? Het antwoord op deze vraag is simpel: ja, als het in het vonnis staat, of als het samen overeengekomen is bij een echtscheiding onderlinge toestemming (EOT). Het antwoord is nee, indien dit niet in het vonnis vermeld staat, of indien dit niet overeengekomen is…

Read More

Kosten uitoefening omgangsrecht niet aftrekbaar

In een vonnis van 9 januari 2004 (DS 8 april 2004) liet de fiscale rechtbank van Leuven een gescheiden vader toe om de kosten die hij had gemaakt bij de uitoefening van zijn omgangsrecht van zijn kinderen, fiscaal in aftrek te brengen. Het hof van beroep van Brussel hervormt dat gunstige vonnis evenwel in een…

Read More

Loonbeslag voor onderhoudsgelden

In geval van het meer dan 3 maanden niet betalen van onderhoudsgelden, zowel voor de ex-partner, als voor de eventuele kinderen, kan er ten allen tijde loonbeslag gedaan worden bij de niet-betalende partij. Dit loonbeslag is voor 100%, dit wil zeggen, niet gebonden aan de wettelijke barema‚Äôs ter bescherming van het minimuminkomen. Concreet betekent dit…

Read More

Hoeveel alimentatie of onderhoudsgeld?

Hoeveel alimentatie of onderhoudsgeld moet ik betalen, of mag ik vragen? Hoeveel alimentatie betaald moet worden per kind door de niet verzorgende ouder, is en blijft altijd een moeilijke zaak. Dit is uiteraard de oorzaak van menig getouwtrek tussen de verzorgende ouder, die zoveel mogelijk wenst te krijgen, en de niet verzorgende ouder, die een…

Read More

Tips om financieel te overleven na een echtscheiding

Daar het meestal de vrouwen zijn die het emotioneel het moeilijkst hebben tijdens en na een echtscheiding, lopen zij ook het grootste risico om akkoord te gaan met een financiele regeling die eigenlijk oneerlijk is. Als vrouw, ben je geneigd om alles zo snel mogelijk achter je te laten, en een einde te maken aan…

Read More

Arresten in verband met bedrijfswagens

Wanneer u in het bezit bent van een bedrijfswagen, kan dit tijdens een vechtscheiding behoorlijk tegen u gebruikt worden. Een bedrijfswagen leasen kost het bedrijf al snel 500 euro per maand, en dikwijls nog een heel eind meer. Ook het financieel voordeel dat de gebruiker heeft wordt nogal snel op 500 euro per maand en…

Read More

Het overdragen van de hypotheek

Wanneer na een echtscheiding ook de vereffening-verdeling achter de rug is, en de ex-partner wenst het huis uit te kopen, is het heel belangrijk dat u goed op de hoogte blijft van wat er dan gebeurt. Het is heel belangrijk dat wanneer de notaris de akte van de verkoop van het huis afgerond heeft, dat…

Read More

Alimentatie wordt duidelijker, ontduiken wordt moeilijker

In mei 2009 keurt de Commissie Justitie een wetsvoorstel van Sabien Lahaye-Battheu (Open-VLD) unaniem goed. Dit wetsvoorstel voorziet in meer doorzichtigheid en duidelijkheid voor onderhoudsgeld en buitengewone kosten. Wanneer diegene die alimentatie moet betalen, zijn of haar betalingsplicht twee keer niet is nagekomen, MOET de rechter onmiddelijk de toestemming geven voor loonbeslag (vroeger had de…

Read More