Andere

Van vechtscheiding tot echt scheiding

In de tiende-elfde eeuw kwam er een echtscheidingsverbod. Voortaan kon alleen nog gescheiden worden van tafel en bed, of wegens overspel (fornicatio), na tussenkomst van een rechtbank. Echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek kon slechts als beide echtgenoten in het klooster wilden treden. De onverbreekbaarheid werd in 1563 door het Concilie van Trente bezegeld. Het huwelijk stond…

Read More