Archive for September 2017

Echtscheiding is geen kinderspel

Bij de meeste echtscheidingen wordt met de kinderen slechts kort rekening gehouden, tijdens het begin van het echtscheidingsprocess. Wanneer met echter bij de moeilijke vragen komt, zoals het hoederecht, het bezoeksrecht, en de alimentatie, dan worden de kinderen echter gebruikt als middel om mee te dreigen, of om mee af te dingen. In de romantiek…

Read More

vzw het Huis bestaat 10 jaar

UPDATE: Deze post dateert oorspronkelijk van 2008. Ondertussen bestaat Het Huis reeds bijna 20 jaar! Andrea Croonenberghs: Elk kind heeft het recht om beide ouders te zien? Het Huis, een vereniging die aan gezinnen die verwikkeld zijn in een echtscheidingsprocedure een neutrale bezoekruimte aanbiedt, bestaat 10 jaar. In sommige gevallen is communicatie tussen scheidende ouders…

Read More

Loonbeslag voor onderhoudsgelden

In geval van het meer dan 3 maanden niet betalen van onderhoudsgelden, zowel voor de ex-partner, als voor de eventuele kinderen, kan er ten allen tijde loonbeslag gedaan worden bij de niet-betalende partij. Dit loonbeslag is voor 100%, dit wil zeggen, niet gebonden aan de wettelijke barema’s ter bescherming van het minimuminkomen. Concreet betekent dit…

Read More

Redenen tot echtscheiding

UPDATE: Deze informatie is met de komst van de nieuwe echtscheidingswet uit 2007 voorbijgestreeft, daar er nu geen minima meer staan op een EOT, en er bij een gewone scheiding geen schuldvraag meer is, en dus ook geen redenen tot echtscheiding meer zijn buiten EOO. Het Belgisch recht voorziet echtscheidingen in 2 verschillende soorten: De…

Read More

Hoeveel alimentatie of onderhoudsgeld?

Hoeveel alimentatie of onderhoudsgeld moet ik betalen, of mag ik vragen? Hoeveel alimentatie betaald moet worden per kind door de niet verzorgende ouder, is en blijft altijd een moeilijke zaak. Dit is uiteraard de oorzaak van menig getouwtrek tussen de verzorgende ouder, die zoveel mogelijk wenst te krijgen, en de niet verzorgende ouder, die een…

Read More

EOT: Echtscheiding Onderlinge Toestemming

Wat is een EOT of Echtscheiding Onderlinge Toestemming? Een Echtscheiding Onderlinge Toestemming is een procedure waarbij de rechtbank het huwelijk ontbindt op aanvraag van beide partijen. De partijen stellen dan ook zelf de overeenkomst op in verband met de eigendommen, schulden, onderhoudsgelden voor de kinderen en de partner, de woonst, en het verblijf en de…

Read More

Wat als je ouders uit elkaar gaan?

Je kan tien jaar zijn, je kan 20 jaar zijn, of zelfs ouder… Het maakt niet uit hoe oud je bent, maar je weet, dat als je ouders uit elkaar gaan, dat dat pijn doet bij jou. Het doet pijn omdat je weet dat je gezin gaat veranderen. Dat het nooit meer zal zijn zoals…

Read More

Kinderen en echtscheiding

Punten om te overwegen wanneer je enkel gehuwd blijft voor de kinderen Elk kind is verschillend, en reageert verschillend op een echtscheiding. Afhankelijk van het kind – leeftijd, emotionele volwassenheid, gelukkigheid, weerstand tegenover trauma’s- zal het makkelijker of moeilijker zijn voor het kind om een scheiding te verwerken. Als ouder ken je je kinderen beter…

Read More

Tips voor scheidende vaders

Dit is een “Echtscheidings-101 voor papa’s“. Als je deze tips volgt, is dat in het “belang van het kind”, zowel voor het gezond verstand en gevoel, als voor de rechtbank. Wanneer een gezinsstructuur uiteen valt door een scheiding, is het allereerste principe dat van de vier stadia van verwerking: Ontkenning, Woede, Rouwen en Acceptatie. Acceptatie…

Read More

Tips om financieel te overleven na een echtscheiding

Daar het meestal de vrouwen zijn die het emotioneel het moeilijkst hebben tijdens en na een echtscheiding, lopen zij ook het grootste risico om akkoord te gaan met een financiele regeling die eigenlijk oneerlijk is. Als vrouw, ben je geneigd om alles zo snel mogelijk achter je te laten, en een einde te maken aan…

Read More