Archive for March 2009

Alimentatie wordt duidelijker, ontduiken wordt moeilijker

In mei 2009 keurt de Commissie Justitie een wetsvoorstel van Sabien Lahaye-Battheu (Open-VLD) unaniem goed. Dit wetsvoorstel voorziet in meer doorzichtigheid en duidelijkheid voor onderhoudsgeld en buitengewone kosten. Wanneer diegene die alimentatie moet betalen, zijn of haar betalingsplicht twee keer niet is nagekomen, MOET de rechter onmiddelijk de toestemming geven voor loonbeslag (vroeger had de…

Read More

Wettekst Co-ouderschap

BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 4617 DOC 51 1673/019 DOC 51 1673/019 KAMER 4e ZITTING VAN DE 51e ZITTINGSPERIODE 24 maart 2006 TEKST AANGENOMEN DOOR DE COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE Tot het bevoorrechten van een gelijkmatig verdeelde huisvesting van het kind van wie de ouders gescheiden zijn en tot regeling van de gedwongen tenuitvoerlegging inzake huisvesting…

Read More