Archive for September 2006

De Nieuwe Echtscheidingswet: Wat is er veranderd?

Echtscheiding door onherstelbare ontwrichting (EOO) van het huwelijk wordt de enige grond voor scheiding. Wie schuld heeft aan die ontwrichting, heeft voortaan geen belang meer. EOO kan in drie gevallen: 1. Na zes maanden feitelijke scheiding of na een bedenktijd van drie maanden als beide partners de EOO vragen. In dat geval moeten ze ook…

Read More